kosgeb eğitimi soruları ve cevapları bölüm 15

cayisallama cayisallama
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
X işletmesinin resmi bir örgüt yapısının ve pek çok örgütsel sistemlerin de oluşturulmaya başlandığı bilinmektedir. Ayrıca işletmenin, muhasebe, üretim, insan kaynakları, satın alma ve pazarlama sistemlerinin de kurulmaya başlandığı bilinmektedir. Diğer taraftan iletişimin resmileşmeye ve kurumsallaşmaya başlamıştır.

Bu ifadelerden hareketle ilgili işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Lütfen birini seçin:
A. Fikir aşamasındadır
B. İşbirliği aşamasındadır
CEVAP C. Yönelme aşamasındadır
D. Yaratıcılık aşamasındadır
E. Yetki devri aşamasındadır


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I. Maliyet liderliği
II. İletişim ağını genişletme
III. Farklılaştırma
IV. Teknolojiden yararlanma

Yukarıda sıralanan ifadelerden hangileri Porter'ın, rekabet avantajına ulaşmak için firmaların kullandığı yaklaşımlardandır?

Lütfen birini seçin:
CEVAP A. I ve III
B. I ve II
C. I-III-IV
D. II ve III
E. III-IV


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Lütfen birini seçin:
A. İhracat
B. Lisans sözleşmeleri
CEVAP C. Ürün çeşidini artırmak
D. Şirket birleşmeleri ve satın alma
E. Doğrudan yatırım


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Firmaların gelişmiş ülkedeki teknolojisi ve yetkinlikleri daha gelişmiş bir firmanın, iş gücü ve diğer kaynakların daha ucuz olduğu gelişmekte olan bir ülkede faaliyet gösteren bir firma ile üretim yapmak üzere yeteneklerini birleştirme yoluyla uluslararası pazarlara açılma stratejisi hangisidir?

Lütfen birini seçin:
A. Ortak girişim
B. Yönetim sözleşmeleri
C. Lisans sözleşmeleri
D. Şirket birleşmeleri ve satın almaları
CEVAP E. Üretimi paylaşma


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Porter'a göre bir sektörde beş unsur, firmalar tarafından dikkate alınmalı ve analiz edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Lütfen birini seçin:
A. Müşterilerin pazarlık gücü,
B. Tedarikçilerin pazarlık gücü,
CEVAP C. İşletmenin örgüt yapısı
D. İkame malların varlığı ve mevcut işletmeler arasındaki rekabetin yoğunluğudur
E. Pazara giriş kolaylığı,


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin yönetimi ile ilgili doğru değildir?

Lütfen birini seçin:
A. Küçük işletmeler büyümek istiyorlarsa bankalar, yatırımcılar ve devlet destekleri gibi dış kaynaklardan faydalanma yoluna gitmelidirler
CEVAP B. Birçok küçük ve yeni firmaların planlama yapmadığı için planlama yeteneğinin küçük işletmelerde de daha iyi performansla ilgili olduğu iddia edilemez.
C. Büyümenin kalıcı olmasını isteyen işletmeler Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine önem vermelidirler.
D. Bu sebeple büyüme sürecinde olan yeni işletmelerin pazar araştırmasına özellikle zaman ve kaynak ayırması gerekmektedir.
E. Büyümeyi kalıcı hale getirebilmek için girişimcinin içyapıyı büyüme ile uyumlu hale getirmesi önemlidir.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi yeni ve küçük işletmenin kaynakları ile ilgili doğru değildir?

Lütfen birini seçin:
A. Firmanın kaynak bulması ve kaynaklara ulaşabilmesi de bir yönetim kaynağıdır ve yeni işletmelerin başarısı için önemlidir.
B. Finansal kaynaklar sayesinde diğer kaynaklara da ulaşım sağlanabildiği için finansal kaynaklar yeni işletmenin büyümesini ciddi biçimde etkiler.
CEVAP C. Tüm örgütsel süreçler ve kararlar için gerekli olan kalitede ve oranda kaynaklara ulaşabilme firmanın hayatta kalması ve büyümesi için kritik bir öneme sahip değildir.
D. Yönetim kaynakları firma yönetimi ve büyümesi hakkında sahip olunan bilgi birikimidir.
E. Yeni işletme yöneticisinin ulaşması gereken en önemli kaynaklar sermaye piyasaları, dağıtım kanalları, işgücü pazarı, tedarikçiler ve hammadde pazarı olarak sıralanabilir


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bir catering firması başlangıçta sadece yemek üretimi yapmak üzere hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Takip eden süreçte ise bu üretimlerini bir restoran açarak tüketicilerine ulaştırma yoluna gitmiştir.

Bu ifade edilenlerden hareketle ilgili catering firması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Lütfen birini seçin:
CEVAP A. İleriye doğru dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.
B. Geriye yönelik dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.
C. İşbirliği yapmıştır.
D. Yatay bütünleştirme gerçekleştirmiştir.
E. Dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Farklılaştırma stratejisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:
A. Pazarlamaya yoğunluk vermek
CEVAP B. Müşteri sadakati yaratarak satışları arttırmak
C. Düşük maliyet sağlamak
D. Maliyet kontrolü ve verimlilik sağlamak
E. Farklılaştırmayı belirli bir bölgeye yaymak


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Firmanın “faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer konularda yeni işlere girişmesi” durumunda firmanın hangi büyüme stratejisini uyguladığını iddia edebiliriz?

Lütfen birini seçin:
A. İlgisiz çeşitlendirme stratejisi
CEVAP B. İlgili çeşitlendirme stratejisi
C. Dikey büyüme stratejisi
D. İşbirliği stratejisi
E. Yatay büyüme stratejisi


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1
cayisallama cayisallama
KOSGEB Bölüm 15 Sınav Soru ve Cevapları
KOSGEB Bölüm 15 Sınav Soru ve Cevapları ile ileri girişimcilik sınavını bitirmeye 1 adım daha yaklaştınız. Kosgeb sınav sorularını çalışarak kazanın. Kosgeb Sınavları hakkında daha fazla soru için sitemizdeki kariyer sayfasını kullanabilirsiniz.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi iç büyümeye örnek bir büyüme şekli değildir?
Cevap : Başka işletmelerle birleşmesi

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi yeni işletme kurucusunun faaliyette bulunduğu sektör hakkında dikkat etmesi gereken öncelikli unsurlardan biri değildir?
Cevap : Firmanın hammaddeye yakınlığı

Soru 3 :

I. Kontrol kaybı
II. Lisans anlaşmaları
III. Değer zinciri anlaşmaları
IV. Teknolojik avantajın muhtemel ortağa transferi

Yukarıda verilenlerden hangileri ortak girişimlerin dezavantajlarındandır?
Cevap : I ve IV

Soru 4 : Bir işletmenin veya iş biriminin ortak fayda yaratmak amacıyla tedarikçisi veya dağıtımcısı ile uzun dönemli güçlü ve yakın bir işbirliği kurması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Değer zinciri anlaşmaları

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi yeni bir işletme için yöneticisinin ulaşması gereken en önemli kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Tüketiciler

Soru 6 : “İki veya daha fazla bağımsız işletmenin ortak stratejik amaçlar doğrultusunda oluşturduğu, her bir üyenin kimliklerini/ özerkliklerini koruduğu ancak her bir üyeye mülkiyet, operasyonel sorumluluklar ve finansal riskler ve ödüller veren bağımsız bir işletmenin kurulması” olarak tanımlanan işbirliği türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ortak girişim

Soru 7 : X işletmesinin resmi bir örgüt yapısının ve pek çok örgütsel sistemlerin de oluşturulmaya başlandığı bilinmektedir. Ayrıca işletmenin, muhasebe, üretim, insan kaynakları, satın alma ve pazarlama sistemlerinin de kurulmaya başlandığı bilinmektedir. Diğer taraftan iletişimin resmileşmeye ve kurumsallaşmaya başlamıştır.

Bu ifadelerden hareketle ilgili işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Yönelme aşamasındadır

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi büyümenin yönetimi ile ilgili doğru değildir?
Cevap : Birçok küçük ve yeni firmaların planlama yapmadığı için planlama yeteneğinin küçük işletmelerde de daha iyi performansla ilgili olduğu iddia edilemez.

Soru 9 : X fitness merkezi egzersiz salonlarına ve ıslak alanlara sahip olan bir işletmedir. İşletme sahibi Caner Bey sauna ve fin hamamı ile işletmesinde yeni hizmetler sunmak istemektedir.

Bu durumda Caner Bey'in uygulamayı düşündüğü büyüme stratejisi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Cevap : İlişkili çeşitlendirme stratejisi

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi firmaların veya iş birimlerinin stratejik işbirliği kurmalarının nedenleri arasında değildir?
Cevap : Kârı paylaşmak

Soru 11 : Firmanın “faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer konularda yeni işlere girişmesi” durumunda firmanın hangi büyüme stratejisini uyguladığını iddia edebiliriz?
Cevap : İlgili çeşitlendirme stratejisi

Soru 12 : Porter'a göre bir sektörde beş unsur, firmalar tarafından dikkate alınmalı ve analiz edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Cevap : İşletmenin örgüt yapısı

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi yeni ve küçük işletmenin kaynakları ile ilgili doğru değildir?
Cevap : Tüm örgütsel süreçler ve kararlar için gerekli olan kalitede ve oranda kaynaklara ulaşabilme firmanın hayatta kalması ve büyümesi için kritik bir öneme sahip değildir.

Soru 14 : Uluslararası pazarlara ilk defa girecek hızla büyüyen şirket için en az riskli ve maliyetli metod aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İhracat

Soru 15 : Farklılaştırma stratejisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Müşteri sadakati yaratarak satışları arttırmak

Soru 16 : Firmaların gelişmiş ülkedeki teknolojisi ve yetkinlikleri daha gelişmiş bir firmanın, iş gücü ve diğer kaynakların daha ucuz olduğu gelişmekte olan bir ülkede faaliyet gösteren bir firma ile üretim yapmak üzere yeteneklerini birleştirme yoluyla uluslararası pazarlara açılma stratejisi hangisidir?
Cevap : Üretimi paylaşma

Soru 17 :

I. Maliyet liderliği
II. İletişim ağını genişletme
III. Farklılaştırma
IV. Teknolojiden yararlanma

Yukarıda sıralanan ifadelerden hangileri Porter'ın, rekabet avantajına ulaşmak için firmaların kullandığı yaklaşımlardandır?
Cevap : I ve III

Soru 18 : Yeni bir işletmenin başarılı olduğu, satışlarının arttığı ve büyümenin başladığı aşamada ortaya bazı problemler çıkmaktadır. Bu problemler işletme için aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Cevap : Liderlik krizi

Soru 19 : Türkiye'de çok sayıda inşaat firmasının turizm ve özellikle de otelcilik sektöründe faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Buna göre inşaat firmalarının otelcilik sektörüne atılımları hangi strateji bağlamında değerlendirilebilir?
Cevap : İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Cevap : Ürün çeşidini artırmak

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz verme yönteminin sağlıklı işlemesi için imtiyaz veren ve alanın dikkat etmesi gereken belli başlı unsurlardan değildir?
Cevap : Bireysel çıkarını işbirliğinden önce düşünmek

Soru 22 : Bir kuruluşta iş akışının, iletişim ve yetki ilişkilerinin düzenlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Örgüt yapısı

Soru 23 : “Bu aşamada üst düzey yöneticiler işletmenin faaliyetleri ve süreçleri üzerinde sahip oldukları gücü ve kontrolü kaybettiklerini düşünebilirler. Dolayısıyla merkezci bir yaklaşımla yönetme eğiliminde olabilirler. Böyle bir eğilim bu kadar büyümüş bir işletme için hayati sonuçlar doğurabilir.”
Bu hangi büyüme krizinin belirtileridir?
Cevap : Kontrol krizi

Soru 24 : Girişimcilik yönelimi genellikle hangi öğeler ile açıklanmaktadır?
Cevap : İnovasyon- risk alma- proaktif olma

Soru 25 : Yeni ve küçük işletmelerin büyümesinde etkili olan girişimcilik yönelimini oluşturan unsurlar hangileridir?
Cevap : İnovasyon, risk alma, proaktif olma

Soru 26 : Firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak işletmelerin büyümesini etkileyen en önemli faktör hangisidir?
Cevap : Strateji

Soru 27 : Bir catering firması başlangıçta sadece yemek üretimi yapmak üzere hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Takip eden süreçte ise bu üretimlerini bir restoran açarak tüketicilerine ulaştırma yoluna gitmiştir.

Bu ifade edilenlerden hareketle ilgili catering firması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap : İleriye doğru dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulmuş bir işletmenin büyüme sürecinde yaşadığı kriz aşamalarından biri değildir?
Cevap : İnovasyon krizi

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapılarının bir özelliği değildir?
Cevap : Sıkı ve hiyerarşik bir yapıdır.

Soru 30 : A ve B şirketinin birleşerek C şirketini kurmuşlardır. A ve B şirketinin hukuki ve iktisadi varlıkları bundan sonra C şirketindedir. Bu durumda ilgili durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Şirket birleşmesi gerçekleşmiştir.