kosgeb eğitimi soruları ve cevapları bölüm 16

cayisallama cayisallama
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin unsurları ve fırsatları hazırlanırken başlangıç aşamasında belirtilmesi gereken temel girişim özelliklerinden değildir?

Lütfen birini seçin:
A. Kuruluş yeri
B. Ortaklar
C. Şirket türü
D. Misyon ve vizyon
CEVAP E. Tehdit ve fırsatlar
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
“İş Fikri ve Fırsatlar “ bölümünde mutlaka olması gerekmez diyebileceğiniz bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:
A. Değer önerisi
B. Ürün ve hizmetlerin müşteriye faydaları
C. Hedef müşteriler
D. İş fikrinin etraflı anlatımı
CEVAP E. Gelir tablosu
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi yatırımcı ve kreditörlerin girişim fikirlerini değerlendirirken girişimcilerle ilgili olarak kullanacakları göstergelerden biri değildir?

Lütfen birini seçin:
A. Girişimcilerin motivasyonları
B. Girişimci ekibin sayısı
C. Girişimcilerin yetenekleri
D. Girişimcilerin geçmiş başarıları
CEVAP E. Girişimcilerin gelecek vizyonları
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Girişimin değer önerisinin hem yüksek hem de rakiplere karşı avantaj içermesi için olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:
A. Sembolik ve deneyimsel faydalara sahip olması
CEVAP B. Fayda bileşeninin yüksek, maliyet bileşeninin düşük olması
C. Ne tür faydalar yaratacağının açık olması
D. İşlevsel nitelikte faydalara sahip olması
E. Rakiplerin zayıf yönlerinin belirlenmiş olması
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
İş planının uygulama unsurları arasında üretim ve tedarik süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanmak durumundadır?

Lütfen birini seçin:
A. Tedarik unsurları arasında kıt olanlar ya da tedariğinde zorluk yaşanabilecek olanlar hangileridir?
B. Gerekli unsurlar nerelerden tedarik edilecektir?
C. Tedarik unsurlarının maliyetleri nedir?
D. Ürün ve hizmetlerin üretilmesi için gerekli kritik tedarik gereksinimleri (mamül, yarı mamül, hammadde, enerji, işgücü, vs.) nelerdir?
CEVAP E. Hepsi.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi iş planın uygulama süreci ve unsurları bölümünde yer alan iş süreçlerinden biridir?

Lütfen birini seçin:
CEVAP A. Ürün ve hizmetler
B. Ekler
C. Gelir tablosu
D. Bilanço
E. Nakit akım tablosu
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iş planlarının özelliklerinden biridir?

Lütfen birini seçin:
CEVAP A. Kısa ve öz olması
B. Tablo ve görsellerden çok metin ağırlıklı olması
C. Bütün detayları eksiksiz sunması
D. Standart formatta olması
E. Küçük punto ile yazılmış olması
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
İş planının uygulama unsurları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması şart değildir?

Lütfen birini seçin:
A. Fiyatlama yaklaşımları
B. Dağıtım stratejisi
C. Pazar bilgisi
CEVAP D. Girişimci ekip bilgisi
E. Rakip analizleri
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi finansal projeksiyonların temel amaçları arasında yer almaz?

Lütfen birini seçin:
A. Girişimin gelirleriyle borçlarını ödeyebileceğini verilerle tespit etmek
CEVAP B. Girişimle ilgili temel maliyetleri belirlemek
C. Girişim için ihtiyaç duyulacak sermaye miktarını belirlemek,
D. Girişimin üreteceği satışlar ve cirolar ile büyüyerek gelişeceğini tespit etmek
E. Girişimin kârlılık potansiyelini ortaya koymak,
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aşağıdakilerden hangisi iş planının pazarlama ve satış bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?

Lütfen birini seçin:
A. Ürün ve hizmetlerin üretilmesi için gerekli kritik tedarik gereksinimleri nelerdir?
B. Üretim faaliyeti nerede gerçekleştirilecek?
C. Tedarikinde zorluk yaşanacak ürünler nelerdir?
D. Hangi kritik cihaz ve makinelere ihtiyaç vardır?
CEVAP E. Ürün ve hizmetler müşterilere nasıl tanıtılacaktır.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1
cayisallama cayisallama
KOSGEB Bölüm 16 Sınav Soru ve Cevapları
KOSGEB Bölüm 16 Sınav Soru ve Cevapları ile Kosgeb belgenizi artık almaya hak kazanabilirsiniz. İleri düzey kosgeb sınavının son bölümünde çıkan sorular ile artık kosgeb belgenizi kolayca alabilirsiniz.

Soru 1 :
I. Girişimin değer önerisi
II. Hedef alınacak pazarlar
III. Rekabet analizi
IV. Potansiyel yatırım alanları
V. Girişim şirketinin hukuki niteliği
İş planında iş fikrinin unsurları ve fırsatlar anlatılırken takip edilmesi gereken sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap : V-II-I-III-IV

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi iş planının tedarik ve üretim bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?
Cevap : Üretim faaliyeti nerede gerçekleştirilecektir?

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi yatırımcı ve kreditörlerin girişim fikirlerini değerlendirirken girişimcilerle ilgili olarak kullanacakları göstergelerden biri değildir?
Cevap : Girişimcilerin gelecek vizyonları

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı iş planlarının özelliklerinden biridir?
Cevap : Kısa ve öz olması

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi finansal projeksiyonların temel amaçları arasında yer almaz?
Cevap : Girişimle ilgili temel maliyetleri belirlemek

Soru 6 : “Girişimcilerin iş fikirlerini ana unsurlarıyla geliştirmek ve potansiyel yatırımcılara tanıtmak amacıyla hazırladıkları özet raporlar” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İş planları

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi iş planının pazarlama ve satış bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?
Cevap : Ürün ve hizmetler müşterilere nasıl tanıtılacaktır.

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi yönetici özetinin amaçlarından biri değildir?
Cevap : Tehditleri ve zayıf yönleri belirlemek

Soru 9 : “İş Fikri ve Fırsatlar “ bölümünde mutlaka olması gerekmez diyebileceğiniz bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Gelir tablosu

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi iş planın uygulama süreci ve unsurları bölümünde yer alan iş süreçlerinden biridir?
Cevap : Ürün ve hizmetler

Soru 11 : İş planının “Finansal Plan” bölümünde hangi finansal bilgilerin olması şart değildir?
Cevap : Müşterilerin ortalama gelir seviyesi

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yönetici özetinde olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap : Yüksek miktarlarda yatırım talebi ve büyük sayısal hesaplamalar

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planının özellikleri arasında yer almaz?
Cevap : Bütün detayların uzun uzun anlatılması

Soru 14 : Girişimin değer önerisinin hem yüksek hem de rakiplere karşı avantaj içermesi için olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fayda bileşeninin yüksek, maliyet bileşeninin düşük olması

Soru 15 : İş planları aşağıda listelenen hedeflerden hangisi için hazırlanmaz?
Cevap : Rakipler

Soru 16 : Finansal projeksiyonlar için elde edilebilecek en kolay bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Başvuru masrafları

Soru 17 : İş planının uygulama unsurları arasında üretim ve tedarik süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanmak durumundadır?
Cevap : Hepsi

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi iş planlarının son bölümündeki ek belge ve dokümanların amaçları arasında yer almaktadır?
Cevap : Detay ve ek bilgileri ilgilenen okuyuculara aktarmak

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi yönetici özetinde bulunması gereken temel bilgiler arasında yer almaz?
Cevap : Temel iş süreçlerinin detayları

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi iş planının ürün ve hizmetler bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?
Cevap : Ürün gamının zaman içinde genişletilmesi düşünülmekte midir?

Soru 21 : “Yönetici Özeti” bölümünde mutlaka olması gerekmez diyebileceğiniz bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Girişimcinin eğitim bilgileri

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin unsurları ve fırsatları hazırlanırken başlangıç aşamasında belirtilmesi gereken temel girişim özelliklerinden değildir?
Cevap : Tehdit ve fırsatlar

Soru 23 : Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin unsurları ve fırsatlar kapsamındaki rakip analizinde yer verilmesi gereken bilgilerden değildir?
Cevap : Geçmişteki rakiplere ilişkin veriler

Soru 24 : Finansal projeksiyonlar, genelde hangi zaman aralığı için yapılır?
Cevap : 2-4 yıl

Soru 25 : İş planının uygulama unsurları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması şart değildir?
Cevap : Girişimci ekip bilgisi

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi girişim gerçekleştikten sonra iş planının süreci ve unsurları bölümünde ilk olarak verilmesi gereken bilgilerdir?
Cevap : Pazara sunulacak ürün ve hizmetlerin özellikleri

Soru 27 : İş Planının hangi bölümü en önemsiz bölümdür?
Cevap : Hiçbiri. Bütün bölümler yerine göre önem içerebilir.

Soru 28 : Çoğu yatırımcı aslında bir iş fikrine değil ekibe ve o ekibin itibarına yatırım yapar sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmak istenmektedir?
Cevap : Girişimcilerin güvenirliğine

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi iş planlarının dış paydaşlarla ilgili olan işleviyle bağlantılıdır?
Cevap : Yatırımcıları ikna etme ve destek alma

Soru 30 : Girişimciler, iş planlarını kimler için ve hangi amaçla hazırlanır?
Cevap : Yatırımcılar için destek almak amacıyla hazırlarlar