kvkk sözleşme

cayisallama
📃 lütfen platformumuzu kullanmadan önce bu platformun 'kullanım koşulları'nı dikkatlice okuyunuz. bu platformu kullanan ziyaretçilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: sizler ('kullanıcı') platformda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, platformdaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 (on sekiz) yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. işbu sözleşme taraflara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

platformumuzda paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 sayılı kanun'un 8 ve t.c.k'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur.

1. sorumluluklar

1.1. platform, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
1.2. platform, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. kullanıcı, platformun kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
1.4. kullanıcı, platform içindeki faaliyetlerinde, platformun herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, *ornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'platform' yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
1.5. platformun üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. fikri mülkiyet hakları

2.1. işbu platform 'da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları platform işleteni ve sahibi platforma veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. işbu platform'un ziyaret edilmesi veya bu platform 'daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. platform 'da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. platformun bütünü veya bir kısmı diğer bir internet platformunda izinsiz olarak kullanılamaz.

3. gizli bilgi

3.1. platform, platform üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcı 'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'gizli bilgiler' olarak anılacaktır.
3.2. kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, özendirme, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, platformun sahibi kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. bu kişisel bilgiler platform bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun özendirme ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. garanti vermeme

işbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. platform tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. kayıt ve güvenlik

kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. kullanıcı, platform ve üçüncü taraf platformlardaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden platform sorumlu tutulamaz.

6. mücbir sebep

tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "mücbir sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. bu sürede taraflar 'ın işbu sözleşme 'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. sözleşmenin bütünlüğü ve uygulanabilirlik

işbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. sözleşmede yapılacak değişiklikler

platform, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. değişiklikleri takip etmek kullanıcı 'nın sorumluluğundadır. kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. tebligat

işbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, platformun bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. delil sözleşmesi

taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar 'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. uyuşmazlıkların çözümü

işbu sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde istanbul-anadolu adliyesi mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

platformumuzda paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 sayılı kanun'un 8 ve t.c.k'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur. platformumuz paylaşımcıların gönderdiği içerikten doğabilecek yasal sorunlar nedeni ile sorumlu tutulamaz. platformumuzdaki paylaşımlar hakkında tüm hukuksal bildirimler iletişim kanalı ya da memursozluk@gmail.com üzerinden bildirilmesi halinde, bildirimin bize ulaşmasından sonra en geç 1-7 (bir-yedi) gün içerisinde yanıt verilir.


kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme

smmmsozluk internet sitesi (www.smmmsozluk.com), e****d 'ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği smmmsozluk için büyük önem taşır.

smmmsozluk olarak, siz değerli üye müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "kişisel verilerin korunması kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, tc kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. kişisel verileriniz; 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”), 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, kişisel verileri korunma kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince smmmsozluk kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz smmmsozluk tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla e-posta adresleriniz ile şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

smmmsozluk, kvkk ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir.

internet sitemizde smmmsozluk tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar verebiliriz. bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından smmmsozluk 'ün sorumlu olmadığını belirtiriz.

son olarak, smmmsozluk 'ün gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle kullanım koşulları ve kurallar ve uyarılar sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme amaçları
kvkk madde 4 uyarınca;

(1) 'kişisel veriler, ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.'

kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve abonelik sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, smmmsozluk yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, smmmsozluk ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve smmmsozluk tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukadında yer verilen amaçlar kapsamında smmmsozluk 'ün yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

kişisel verilerin aktarılması

kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler
vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukadında belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

kişisel verilerin saklanması ve güvenliği

kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

kişisel verilerin işlenmesine dair haklarınız

smmmsozluk 'e başvurmak suretiyle kvkk 11. maddesi uyarınca;

(1) herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

veri gizliliği ilkelerinde yapılacak değişiklikler

mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

smmmsozluk olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi memursozluk@gmail.com veya iletişim kısmı üzerinden iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol

tag heuer carrera womens price montblanc timewalker 2017 replica watches rolex oyster perpetual datejust made in hong kong vintage heuer chronograph replica watches hublot 992703 price panerai limited edition 2015 replica ladies watches ulysse nardin watches platinum brand watches for ladies uk replica watches belfort watch kickstarter breitling yellow face chrono uk replica watches