deva partisi'nin 18 maddelik khk mağduriyetleri eylem planı

cayisallama
Deva partisi istanbul milletvekili mustafa yeneroğlu önceliğinde yapılan bir çalışma.
kuru çöp yaş çöp mevzusu hakim olan bir konu. Üzerinde Çalışma yapılması gerekiyordu. İktidar vadeden bir partinin böyle bir çalışma yapması ve diğer eylem planlarını önemsiyorum.

18 MADDELİK EYLEM PLANI

Haksız yere ihraç edilenlerin hak ve itibarlarının iadesinin sağlanması
Haksız yere ihraç edilen kamu görevlileri yeniden görevlerine iade olacak
Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde OHAL KHK'larına ekli listelerle, OHAL KHK'larının verdiği yetkiye dayanılarak veya 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesince ihraç edilenler hakkında kanuni bir düzenleme yapacağız
Mustafa Yeneroğlu
Bu kişilerden hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair yahut beraat kararı verilmiş kişiler başvuruları üzerine kamu görevine doğrudan iade edilecek.

Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkansız olanlarla kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişilerin mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını koruyacak şekilde ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlaması sağlanacak
İdarenin bu kararlarına karşı yargı yolu da açık tutulacak. Belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilmesi de mümkün kılınacak.

Kamu görevine iade edilen kişilerin göreve ve ünvana bağlı her türlü yasal, mali ve sosyal hakları geriye ve etkili bir biçimde uygulanarak iade edilecek

Bu kişilerin haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis edilmiş bütün kısıtlamalar kaldırılacak

Bu kişilerin isimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka listeler Resmi Gazete'den; haklarındaki kayıtlar ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından silinecek

Belirli şartlarda isteklerine bağlı olarak; ilgili kurumun coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla, yaşadıkları şehirde göreve başlama imkanı tanınacak

OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlanacak

Ciddi mağduriyetlere yol açan, 7075 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kapatılacak. 7075 sayılı Kanun tamamen ilga edilecek

Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkan tanıyan 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi ilga edilecek

Kanun teklifimiz yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişiler de belirlediğimiz bu esaslara göre görevlerine iade edilecek

KHK'ların sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarının ortadan kaldırılması

Aynı kanuni düzenlemeyle, OHAL KHK'ları ve 375 sayılı KHKnın geçici 35. maddesiyle doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son verilecek

Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK'ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılacak

Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi vb. çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgeleri kayıtsız ve şartsız iade edilecek

Yakınlarının KHK'lı olmasından dolayı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetler giderilecek

Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine ve uygulamalarına son verilecek


Ceza yargılamalarındaki tüm haksızlıkların giderilmesi


Adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından kaynaklanan tüm haksızlıklara son verilecek

Darbe teşebbüsüyle hiçbir ilişkisi bulunmayan örgütün niteliğini bilmeyen silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı örgüt üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında mahkumiyet kararı ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden yargılanması sağlanarak haksızlıklar sonlandırılacak

Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için talep üzerine kanun yarına bozma yolu açılacak

Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunan bir kişi aynı zamanda 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkum edilmiş ise bu kişi kanuni düzenlemenin dışında kalacak
https://tr.euronews.com/2022/05/17/deva-partisi-nin-18-maddelik-khk-magduriyetleri-eylem-plan-ne-ongoruyor


neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol

tag heuer carrera womens price montblanc timewalker 2017 replica watches rolex oyster perpetual datejust made in hong kong vintage heuer chronograph replica watches hublot 992703 price panerai limited edition 2015 replica ladies watches ulysse nardin watches platinum brand watches for ladies uk replica watches belfort watch kickstarter breitling yellow face chrono uk replica watches