confessions

smmmsozluk

1. nesil Admin - Admin -

  1. toplam entry 1160
  2. takipçi 23
  3. puan 48568

engelliler için gelir vergisi indirimi

smmmsozluk
Engelli Çalışanların Gelir Vergisi avantajları maaşlarına katkı olurken ,
Erken Emeklilik sağlıyor

2021 Yılı Gelir Vergisi İndirimleri
2021 Yılı Vergi İndirim Tutarı(Aylık ) 2021 Yılı Aylık Maaşa Katkısı
1-) çalışma gücünün asgari %80'ını kaybetmiş kişiler 1.Derece engelli 1.500,00 225,00
2-) çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş kişiler 2.Derece engelli 860,00 129,00
3-) çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş kişiler 3.Derece engelli 380,00 57,00
işsizlik ödeneği nasıl hesaplanır

smmmsozluk
3-) İşsizlik Ödeneği nasıl hesaplanır
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır.
Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin
brüt tutarının %80'ini geçememektedir.
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Örneğin ; son 4 aylık Brüt maaş ve ortalaması şöyle olsun
Oca.20 3.577,50 TL
Şub.20 3.577,50 TL
Mar.20 3.577,50 TL
Nis.20 3.577,50 TL
4 Aylık Brüt Maaş Toplamı 14.310,00 TL
AYLIK ORTALAMA BRÜT ; 14310 / 4 AY = 3577,50 TL Brüt Maaş
Hesaplanan İşsizlik Ödeneği : 3577,50 TL X 40 /100 = 1431 TL.- Aylık Brüt Maaş
Ödenecek Damga Vergisi : 1431 TL X 0,00759 = 10,86 TL Damga Vergisi
Net Ödenecek İşsizlik Tutarı : 1431 TL - 10,86 = 1420,14 TL.-
işsizlik ödeneği için sgk işten çıkış kodları

smmmsozluk
İşsizlik Ödeneği için SGK işten Çıkış Kodları
04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
12 – Askerlik
15 – Toplu işçi çıkarma
17 – İşyerinin kapanması
8 – İşin sona ermesi
23 –İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
27 – İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 – İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
31 – Borçlar,Sendika Kanunu, Grev Kan kapsamında kendi istek kusuru dışında fesih
32 – 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 – Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 – İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
38 – Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

işsizlik ödeneğinin süresi

smmmsozluk
hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
1-) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün,
2-) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün,
3-) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 300 gün,

işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları

smmmsozluk
1-) Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
2-) Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
3-) Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
4-) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

işsizlik ödeneği

smmmsozluk
bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitirenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür.

(bkz: İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları)

(bkz: İşsizlik Ödeneğinin Süresi)

(bkz: İşsizlik Ödeneği nasıl hesaplanır)

(bkz: İşsizlik Ödeneği için SGK işten Çıkış Kodları )

işten çıkış yasağı kapsamına girmeyen sgk işten çıkış kodları

smmmsozluk
02 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (4857 sayılı Kanun Madde 15)
03 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) (4857 sayılı Kanun Md.  17)
05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (4857 sayılı Kanun Madde 11)
08 – Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857
       Sayılı Kanun Madde 120)
09 – Malulen emeklilik nedeniyle (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Md.120)
10 – Ölüm (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
11 – İş kazası sonucu ölüm (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
12 – Askerlik (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
13 – Kadın işçinin evlenmesi (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
14 – Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (1475 sayılı Kanun Madde 14 –
       4857 sayılı Kanun Madde 120)
16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 – İşyerinin kapanması (4857 sayılı Kanun Madde 3)
18 – İşin sona ermesi
19 – Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe
       başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 – Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe
       başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 – Statü değişikliği
23 – İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/III)
24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/I)
25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile
       fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/II, 5953 sayılı Kanun Madde 11/I)
29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile
        fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
30 – Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe
        başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
33 – Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (5953 sayılı Kanun Madde 7)
35 – 6495 sayılı Kanun nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler (Ek 1/9/2016 tarihli ve                
        2016/20 sayılı Genelge)
36 – KHK ile işyerinin kapatılması (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) (Değişik,
        24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
37 – KHK ile kamu görevinden çıkarma (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)
        (Değişik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
38 – Doğum nedeniyle işten ayrılma (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
39 – 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
40 – 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Ek, 24/4/2019 tarihli ve
       2019/9 sayılı Genelge)
41 – SGK tarafından re'sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (Ek, 24/4/2019 tarihli ve
        2019/9 sayılı Genelge)

işten çıkış yasağı kapsamına giren sgk işten çıkış kodları

smmmsozluk
01 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi (4857 sayılı Kanun Madde 15)
04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde 16, 5953 sayılı Kanun Madde 6/4. Fıkra)
15 – Toplu işçi çıkarma (4857 sayılı Kanun Madde 29)
22 – Diğer nedenler (Listede belirtilen fesih nedenleri dışında kalan nedenler)
26 – Disiplin kurulu kararı ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
27 – İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (4857 sayılı Kanun
        Madde 25/III-IV)
28 – İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/I, 5953 sayılı      Kanun Madde 12/I)
31 – Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, Grev ve Lokavt
        Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 – 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
34 – İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (4857 sayılı
       Kanun Madde 6)

personel yönetimi aylık iş akış planı

smmmsozluk
PERSONEL YÖNETİMİ AYLIK İŞ AKIŞ PLANI ( YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EĞİTİM )
1-) Excel Formatında ilgili ayın puantajı hazırlanır.

(İşe Giriş-Çıkış-Fazla Mesai-Raporlu-Ücretli ve Ücretsiz izinli çalışanlar,
bu puantaj üzerinde eksiksiz belirtilir.İmza için ayrılan sütun işçilere imzalatılır.)

2-) Bordro programında önceki aydan yeni aya devir yapılıp,yapılmadığı kontrol edilir.

3-) İşe Giriş ve Çıkışlardan personel sicil kartına işlenmeyen olup olmadığı kontrol edilir.
Ø  Eksik olanların Personel Sicil Kartları işlenir.
Ø  Giriş-Çıkış-Aile Durum bilgilerindeki değişiklikler,
Ø  Emeklilik ve en önemlisi istihdam durumu (05510-14857-54857-06111-00000)
bu aşamada netleşir.
Ø  Yasal Parametreler kontrol edilir.(Sgk Taban-Tavan-
GV dilimleri-Agi-Tazminat tavan-sakatlık)
4-) ilgili ayın Çalışma günleri,Hafta Tatili ve Resmi Tatil gibi kıstaslar göz önüne alınarak,

Çalışanlar için çoklu puantaj kartı üretilir.Durumunda değişiklik olan kişilerin
puantaj kartlarına gerekli bilgiler girilir.(Eksik Gün,Prim,İkramiye vb..)

Ø  Personelin avans borcu varsa maaşında kesilmesi için puantaja kesinti girilir.
Ø  Fazla Mesai onay raporuna(yetkili kişilerce imzalı) göre puantaja mesai girilir.
Ø  Raporlu olanların raporları girilir.(Ücretli raporlu olarak puantaja )
Ø  Ücretsiz izin belgelerine istinaden puantaja ücretsiz izin girişi yapılır.
Ø  Puantaj kartında Netten-Brüte çevirme işlemi yapılarak GV – ücret azalış önlenmiştir.
5-) Programda çıktı almadan önce son kontroller yapılır.
(Ücret-Çalışma Günleri-Eksik Gün nedenleri)
6-) Bordroların Düzenlenmesi ve Maaş Listesinin Hazırlanması
Ø  Çalışanların prim- gün bilgilerinin yer aldığı icmal bordrosu ( Muhasebe için 2 adet)
Ø  sadece kişiye ait prim-gün bilgilerinin yer aldığı ücret bord.( 2 nüsha imzalı olacak)
işçiye imzalatıldıktan sonra aslı işverende kalır.Kopyası çalışana verilir.
Ø  Banka Maaş Ödeme Listesi Excel ortamında listeye girilip-Finansmana gönderilir.
( Maaşlar her ayın 10'nde ödenir.)
7-) E-Bildirge & SGK Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri&Eksik Gün Formu
Ø  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin programdan çıktısı alınır.
Ø  İcmal Bordrosundaki Brüt Ücretler Toplamı ile Aylık Hizmet Prim belgesindeki Prim matrahının tutarlılık kontrolü yapılır.
Ø  Önceki aydan devir eden çalışan sayısı,işe giriş tarihleri,eksik gün nedenleri bu belge üzerinden diğer evraklarla çapraz kontrol edilir.
Ø  Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kontrol ettikten sonra Programdan XML dosyası oluşturulur.
Ø  Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kontrol ettikten sonra Programdan XML dosyası oluşturulur. Sgk E-bildirge takip eden ayın 23'üne kadar www.sgk.gov.tr adresinden e-bildirge ile SGK'ya gönderilerek tahakkuk ettirilir ve ay sonuna kadar ödemesi yapılır.
** SGK tahakkuklarından 2 nüsha çıkarılıp,1 nüshasını finansmana ödeme için ver.
Diğer nüshasını sgk dosyasına takılacak.
8-) Eksik Günü olan çalışanlar varsa 2 nüsha Eksik Gün formu hazırlanıp,dilekçe ile SGK 'ya verilir.Bunun ekinde ;(Eksik Gün Bildirim Formu )
Ø  Eksik Gün nedenlerini gösterir belgeler ( Rapor Fotokopileri,Ücretsiz izin belgeleri)
Ø  Bu Form ;Takip eden ayın 23'üne kadar iadeli taahhütlü veya elden SGK'ya verilir.
Ø  Ptt ile gönderildi ise ; işverende kalan nüshalarına PTT gönderileri iliştirilir.
Ø  Elden verildi ise ; işverende kalan nüshaya evrak kayıt numarası yazılır.
9-) İşkura Aylık İşgücü çizelgesinin verilmesi
Ø  İşkur'a çalışan sayısını,Giriş ve Çıkışları bildirimde bulunmak için
2 nüsha Aylık işgücü çizelgesi çıktısı alınır.
Ø  Bildirimler işkurun internet sitesinden yapılacaktır.
10-) Bordro hazırlanma aşamasındaki tüm evrakların 1'er nüshası düzenli bir dosya haline getirilir
.İşçiler ve işveren ilgili evrakları imzaladıktan sonra gerektiğinde sunulmak üzere arşive kaldırılır.
11-) Bordroların Muhasebe Programına İşlenmesi
Ø  İlgili ayın Bordro Mahsubu Muhasebe programında yapılarak Gider ve Ödeme kalemleri kayıt altına alınır.
Ø  Sigorta Primleri ödendiğinde de ödeme kaydı yapılarak,Ücret ve Prim Alacak Hesapları kapatılır.
İş Akış Şeması ( Ayın 1 -5 Arası Yapılacaklar )
Ø  Excel'de Puantaj Kayıtlarını oluştur.
Ø  Puantaj Kayıtlarını Eta Bordro Programına gir.
Ø  Avans Kesintileri-Prim-Rapor-Y.izin-Ücretsiz izin bilgileri gir.
Ø  Muhasebe için İcmal Bordrosu ve Personel için ücret pusulası çıkar.
Ø  SGK Tahakkukları E-Bildirge gönderdikten sonra çıkar.İcmalle kontrol et.
Ø  Maaş Ödeme Listesini Hazırla ( Excel Tablo )
Ø  SGK tahakkuklarının 1 nüshasını Finansman'a ver ödeme için
Ø  İşkur'a Aylık işgücü çizelgesinin internet ortamında girilmesi
Ø  SGK'na Eksik Gün Bildirim Formunun verilmesi
Ø  Bütün İşlemler bittikten sonra Eta-Bordro programında yeni aya puantaj kartlarını devir yap.
Ø  Ödenecek Tazminat varsa Finansmana bildir.
Ø  Personel Maliyet Raporunun Hazırlanması

ulusal bayram ve resmi tatil mesaisi

smmmsozluk
Ulusal bayram ve resmi tatil mesaisi, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılan fazla çalışmalara denir.

Mesai ücreti % üzerinden herhangi bir artış yapılmaksızın, normal bir saatlik veya günlük ücret gibi hesaplanır.

Ulusal bayram ve resmi tatil hesaplama örneği: Bir personel Ulusal bayram ve resmi tatile denk gelen bir gün toplam 5 saat mesaiye kalmış ve saatlik ücreti 10TL ise:

(Normal saat ücreti=10TL)x(toplam mesai saati=5)=50TL şeklinde hesaplanır.

NOT: Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılan mesailerin %100 zamlı ödeneceğine dair yanlış bir bilgi vardır. 4857 sayılı İş Kanunu 47. maddesinde belirtildiği gibi; bu günlerde çalışılması durumunda % üzerinden herhangi bir fark yansıtılmadan, sadece normal çalışma gibi (günlük veya saatlik) ücret ödenir.

MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için 1 günlük ücreti ödenir.

hafta tatili mesaisi

smmmsozluk
Hafta tatili mesaisi bir personelin hafta içi çalışmaları karşılığında hak ettiği tatil günü yapılan fazla çalışmalara denir.

Mesai ücretinin, haftalık 45 saat çalışma süresi dolmadan önceki çalışmalarda personelin saatlik ücretinin %25, haftalık 45 saati aşan çalışmalarda ise personelin saatlik ücretinin %50 fazlası ile hesaplanarak bordroya eklenmesi gerekir. Ancak bir personelin hafta tatiline hak kazanması için hafta içi çalışmaları ile 45 saati doldurması gerektiği esasından hareketle genellikle %50 fazlası ile hesaplanır.

Hafta tatili mesaisi hesaplama örneği: Bir personel hafta tatili gününde toplam 5 saat mesaiye kalmış ve saatlik ücreti 10TL ise:

Haftalık 45 saatin altındaki mesailerde:

(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %25 mesai farkı=2.5TL)x(toplam mesai saati=5)=62.5TL şeklinde hesaplanır.

Hesap makinesi için formül:

(toplam mesai saati) x (Normal saat ücreti) x (mesai farkı %'si) + = (5 x 10 x 25% + =) 62.5TL

Haftalık 45 saati aşan mesailerde

(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %50 mesai farkı=5TL)x(toplam mesai saati=5)=75TL şeklinde hesaplanır.

Hesap makinesi için formül/gbkz] :

(toplam mesai saati) x (Normal saat ücreti) x (mesai farkı %'si) + = (5 x 10 x 50% + =) 75TL

[gbkz]DİKKAT
!: Burada şu soru akla gelebilir: Hafta içi mesaisi ile hafta tatili mesaisi arasında fark olması gerekmiyor mu? Hafta tatili mesaisinde personel çalışmasa da saatlik 10TL ücretini alacaktı. Bu durumda hafta içi mesaisi ile hafta sonu mesaisini birbirinden ayıran şey nedir?

CEVAP: Burada sunduğum örnekler mesai farklarının bordro üzerine nasıl yansıtılacağını anlatmaktadır.  Hafta tatilinde çalışan personelin çalışmasa da alacağı ücreti zaten aylık brüt ücretinin içinde yer aldığından, bordrodaki Hafta tatili (hafta sonu) mesaisi kısmına bu şekilde yansıtılmalıdır.

Aslında o gün için personelin kazancı:

(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %50 mesai farkı=5TL)x(toplam mesai saati=5)=75TL'ye ek olarak, çalışmasa da alacağı ve aylık brüt ücretinin içinde yer alan (Günlük ücreti)'dir. Hafta içi mesailerini hafta tatili (hafta sonu) mesailerinden ayıran, çalışılmasa da alınacak olan ücrettir ve o ücret zaten personelin bordrosundaki aylık brüt ücretinin içinde yer alır.

NOT: Hafta tatilinin pazar günü olması gerektiğine dair herhangi bir kanun maddesi olmadığı gibi, pazar günü ya da hafta tatili gününde yapılan çalışmaların %100 mesai farkı ile ödenmesi gerektiğine dair de herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır.

hafta içi mesaisi

smmmsozluk
Hafta içi mesaisi bir personelin hafta tatili gününe ve resmi tatillere denk gelmeyen diğer çalışma günlerinde, günlük çalışma saatinin üzerinde yaptığı çalışmalara denir.

Mesai ücretinin, haftalık 45 saat çalışma süresi dolmadan önceki çalışmalarda personelin saatlik ücretinin %25, haftalık 45 saati aşan çalışmalarda ise personelin saatlik ücretinin %50 fazlası ile hesaplanarak bordroya eklenmesi gerekir.

Hafta içi mesaisi hesaplama örneği:

Bir personel hafta içi her gün 1'er saatten toplam 5 saat mesaiye kalmış ve normal saatlik ücreti 10TL ise:

Haftalık 45 saatin altındaki mesailerde:
(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %25 mesai farkı=2.5TL)x(toplam mesai saati=5)=62.5TL şeklinde hesaplanır.

Hesap makinesi için formül:

(toplam mesai saati) x (Normal saat ücreti) x (mesai farkı %'si) + = (5 x 10 x 25% + =) 62,5TL

Haftalık 45 saati aşan mesailerde:

(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %50 mesai farkı=5TL)x(toplam mesai saati=5)=75TL
şeklinde hesaplanır.

Hesap makinesi için formül:
(toplam mesai saati) x (Normal saat ücreti) x (mesai farkı %'si) + = (5 x 10 x 50% + =) 75TL

fazla çalışma yapamayacak kişiler

smmmsozluk
Aşağıdaki kişilerden fazla çalışma muvakatnamesi alınsa bile fazla çalışma
yaptırılamaz.
a-) 18 Yaşını Doldurmamış İşçiler
b-) Gebe, Yeni Doğum yapmış ve Çocuk emziren İşçiler
c-) Kısmi Süreli Çalışan İşçiler
d-) Sağlığının elvermediğini belgeleyen işçiler

fazla mesai hesaplama

smmmsozluk
Örnek Uygulama ;
Örnek 1 : 2500 TL net Maaş alan bir kişi aşağıdaki şekilde mesai yaparsa
alacağı ücreti hesaplayalım .
Net Maaş : 2500 TL
1 Günlük Net Maaş : 83,33 TL
1 Saatlik Net Maaş : 11,11 TL

Süre Günlük/Saat Toplam Ücret
Hafta İçi Çalışması 30,00 83,33 2.500,00 Mesaisiz Ücret
Pazar Mesaisi ( 1,5 ) 7,5 16,67 125,00
Bayram Mesaisi (1 ) 7,5 11,11 83,33
TOPLAM ELE GEÇEN 2.708,33

1-) 4857 sayılı İş Kanunu bir işçinin günde en fazla 11 saat çalışabileceğini öngörür
2-) işçi bir yılda en fazla 270 saat süreyle fazla çalışma yapabilir.
3-) günlük çalışma saati 7,5 olan bir işçi bir günde en fazla 3,5 saat fazla mesai yapabilir.
4-) Her yıl başında işçiden fazla çalışma muvafakatnamesi alınmalıdır.

(bkz: FAZLA ÇALIŞMA YAPAMAYACAK KİŞİLER)

(bkz: HAFTA İÇİ MESAİSİ)
(bkz: HAFTA tatili MESAİSİ)
(bkz: ULUSAL BAYRAM ve RESMİ TATİL MESAİSİ)

sgk eksik gün kodları

smmmsozluk
EKSİK GÜN SEBEPLERİ
01 İstirahat
 03 Disiplin cezası
 04 Gözaltına alınma
 05 Tutukluluk
 06 Kısmi istihdam
 07 Puantaj kayıtları
 08 Grev
 09 Lokavt
 10 Genel hayatı etkileyen olaylar
 11 Doğal afet
 12 Birden fazla
 13 Diğer nedenler
 15 Devamsızlık
 16 Fesih tarihinde çalışmamış
 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 18 Kısa çalışma ödeneği
 19 Ücretsiz Doğum İzni
 20 Ücretsiz Yol İzni
 21 Diğer Ücretsiz İzin
 22 5434 SK. ek 76, GM 192
23 Yarım çalışma ödeneği
24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama
26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu
27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler
28- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)
29 – Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer

kısa çalışma ödeneği hesaplaması

smmmsozluk
kısa çalışma ödeneği hesaplaması, en düşük ve en yüksek şekilde şu şekildedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMASI
Günlük Aylık
En Düşük KÇÖ 119,25 TL x % 60 = 71,55 TL 58,86 X 30 Gün = 2146,50 TL.-
En Yüksek KÇÖ 119,25 TL X % 150 = 178,88 TL 178,88 X 30 gün = 5366,40TL.-kısa çalışma ödeneği

smmmsozluk
1. Kısa Çalışma Ödeneği nedir?
İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

2. Kısa Çalışmanın amacı nedir?
Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.

3. Kısa çalışmadan ne kadar süreyle yararlanılır?
Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi 3 aydır.

4. Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir?
Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapılabilir.

5. Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?
İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

6. Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması ne demektir?
Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir işyerinde 4 gün ve daha az çalışma yapıldığı durumu ifade eder.

7. İşyerinde faaliyet tamamen durdu ise kaç kişi için kısa çalışmadan yararlanılabilir?
Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanlar ödenekten yararlandırılır.

8. Daha önce ekonomik sebeplerle kısa çalışmadan yararlanan bir işyeri, koronavirüs nedeni ile de kısa çalışmadan yararlanabilir mi?
Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

9. İşyerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?
Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur.

10. İşbaşı Eğitim Programından faydalanan bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi?
İşverenler, kısa çalışmadan yararlandıkları dönemde işbaşı eğitim programı kapsamında katılımcı talebinde bulunamamaktadır. Bununla birlikte, işbaşı eğitim programı devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işyerlerinde mevcut işbaşı eğitim programları devam edebilmektedir. İşverenlerin talepleri doğrultusunda işbaşı eğitim programlarına ara verilmesi de mümkündür.

11.Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilirler mi?
Belediye şirketlerinin talebinin İş Müfettişlerince uygun bulunması ve işçilerinin yasada aranan prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde kısa çalışmadan yararlanabilirler.

12. Konkordato ilan etmiş bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi?
Kısa çalışmadan yararlanmasında konkordato bir engel teşkil etmemektedir.

13. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren, kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi?
Evet, SGK ve Maliye borcu kısa çalışma başvurusunu engellememektedir.

14. Kısa çalışma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır?
İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

15. Kısa çalışmaya başvurmak için işyerleri hangi evrakları göndermelidir?
• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

16. İşverenin kısa çalışma talep formunu imzalaması zorunlu mudur?
Evet, kısa çalışma talep formu işveren tarafından imzalanmalıdır.

17. Bir işletmede işçi olarak çalışan bir kişi doğrudan kısa çalışma için başvuruda bulunabilir mi?
Hayır, kısa çalışma başvuruları işverenler tarafından yapılmalıdır.

18. İşyerinin birden fazla şubesi olması halinde nasıl başvuru yapmalıdır?
Birden fazla şubesi olan işyerleri her bir şubesi için ayrı ayrı başvuru yapmalıdır. Başvuruların şubelerin bulunduğu yerdeki İŞKUR birimlerinin e-posta adreslerine yapılması gerekmektedir.

19. Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir?
İŞKUR'a teslim edilen belgeler İŞKUR birimleri tarafından uygunluk tespiti yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmektedir. Bu çerçevede, iş müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işverene başvurunun yapıldığı aynı yöntemle İŞKUR tarafından işverenin başvuru yaptığı e-posta adresine bildirilecektir.

20. İŞKUR'a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapmak mümkün müdür?
İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi ve/veya çalışılmayan sürenin arttırılması için talepte bulunulabilmekle birlikte bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir. Ancak, çalışılmayan sürenin azaltılması veya işyerinin tekrar faaliyete başlama durumlarının İŞKUR'a hızlı bir şekilde bildirimi yeterlidir.

21. İş Müfettişinin yapacağı uygunluk tespiti nedir?
İşverenin, kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir. Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenildiğine ilişkin durumun tespiti anlamını taşımaktadır.

22. Her işçi kısa çalışma ödeneği alacak mı?
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

23. Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır?
Hizmet akdinin feshinden önceki son 60 günde hizmet akdinin devam etmiş olması yeterlidir. Eksik gün bildirilmiş olsa bile hizmet akdi bulunması halinde kısa çalışmadan faydalanılabilir.

24. İşçilerin alacağı ödenek tutarı nedir?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

25. Kısa çalışma ödeneği işverene mi yoksa çalışanlara mı ödenmektedir?
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ödenir.

26. Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi?
İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde yararlanabilirler.

27. Kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi?
İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için gerekli şartları taşıyan işyerlerindeki diğer işçiler gibi kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler de kısa çalışmadan yararlanabilecektir.

28. Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan kişi aynı süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?
Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan işçinin işyerinde faaliyeti azaltma şeklinde kısa çalışma uygulanması halinde, fiilen çalıştığı dönemde yarım çalışma ödeneğinden de yararlanabilir. Ancak çalışılan günden fazla yarım çalışma ödeneği ödenemez. Bununla birlikte, faaliyetin tamamen durdurulması halinde sadece kısa çalışma ödeneği ödenir.

29. Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır?
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir.

30. Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır?
İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.

31. Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için primler SGK'ya nasıl bildirilir?
Kısa çalışma ödeneği ödenen dönemde, prim yatırılan günler için ödeme yapılma imkanı bulunmamaktadır. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına çalışılmayan günler için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilmesi gerekmektedir.

32. Kısa çalışma hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilir mi?
Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Ancak, mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

33. Kısa çalışma ödeneği alırken rapor ücreti alınabilir mi?
Kısa çalışma ödeneği alındığı dönemde geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulur. Durdurulan dönem için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İşverenlerin bu durumu İŞKUR'a bildirmesi gerekmektedir.

34. Kısa çalışma ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir mi?
Kısa çalışma uygulaması süresince işçilerin çalışmadıkları günler için Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından SGK'ya bildirilmekte olup ilgililer ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

35. Kısa çalışma uygulamasının erken sona ermesi veya işçinin işten ayrılması durumunda ne yapılmalıdır?
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâhaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği kesilir. İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu;
İŞKUR'a, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibarıyla kısa çalışma sona erer.

36. Kısa çalışma uygulanan sürede işveren işten çıkarma yapabilir mi?
İşyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25/II bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.

(bkz: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMASI)

bireysel emeklilik sistemi

smmmsozluk

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?
* Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi kapsamında olup, 45 yaşını doldurmamış olanlardan 31 Mayıs 2016 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve c bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil ediliyor. 

2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ZORUNLU MU?

* Bireysel emeklilik sistemi cayma hakkı olması sebebiyle tam olarak zorunlu değil.

3. KAMUDA ÇALIŞANLAR YASADAN FAYDALANABİLİYOR MU?

* Kamuda çalışanlar yasadan faydalanabiliyor.

4. ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DA İÇİN DE SİSTEM GEÇERLİ Mİ?

* Özel sektör çalışanları için de bireysel emeklilik sistemi geçerli.

5. NE KADAR SÜREDE CAYMA HAKKI BULUNUYOR?

* Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.

6. CAYMA HAKKIYLA ÇALIŞANA PARA İADESİ YAPILIYOR MU?

* Cayma halinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade ediliyor.

7. ÇALIŞAN ARA VERİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

* Şirket cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

8. ÇALIŞAN İŞYERİ DEĞİŞTİRİRSE NE OLUR?

* Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.

9. ÇALIŞAN YENİ İŞYERİNDE EMEKLİLİK PLANI BULUNMUYORSA NE YAPABİLİR?

* Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

10. TÜM ŞİRKETLER BU SİSTEME GEÇECEK Mİ?

* EVET ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE İLGİLİ YILDA

11. İŞVEREN ÇALIŞANINI NASIL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDER?

* İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme
konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına
dahil edebilir.

12. YASADA BELİRLENENDEN AZ YA DA FAZLA ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

* Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesi çerçevesinde
belirlenen prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutardır.
Bu oranı 2 katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına
maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

13. SÖZ KONUSU TUTAR NE ZAMAN ÖDENİR?

* Tutar en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü,
bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından şirkete aktarılır.

14.ÖDEMEDEKİ GECİKME SONUCU NE OLUR?

İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz
veya geç aktarırsa çalışanın 5'inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca
varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

15.OTOMATİK KATILIM SİSTEMİNE DAHİL OLAN BİR KİŞİ NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

* Bireysel emeklilik sistemindeki şartlar otomatik katılım için de geçerli sayılıyor.
Sistem içinde 10 yıl boyunca kalan bir kişi 56 yaş koşulu sağlayan emekliliğe
hak kazanıyor. Bu durumda hem kendi sistemindeki birikimlerini, getirilerini
ve devletin yaptığı katkıları alabiliyor. 

16. DEVLET KATKISI NE KADAR SAĞLANACAK?

* Bireysel emeklilik sisteminden farklı olarak her sisteme girişte bir defaya mahsus olmak ve 4632 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesi hükmündeki hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olmak kaydıyla 1.000 TL tutarında ve emeklilik halinde en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapılması halinde birikimin yüzde 5'i karşılığında ek Devlet katkısı sağlanması düzenleniyor.
* Bilindiği üzere, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işverenler tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarlar Devlet katkısı olarak hesaplanıyor. Söz konusu bu tutarlar katılımcıların bireysel emeklilik hesabına bağlı olarak açılan Devlet katkısı hesaplarına ödeniyor. Söz konusu teşvikin sağlanmasında bütçe verimliliğini teminen 4632 sayılı Kanun kapsamındaki Devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt edilen tutarların ödenmesine karar vermeye ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın yetkili olduğu hususu düzenleniyor.

17. SİSTEMDEN ERKEN ÇIKAN BİRİ KENDİ BİRİKİMLERİNİ ALABİLİR Mİ?

* Çalışan maaşlarının kesilen tutarlarını ve bu tutarların getirisini alabilir.

18. YÜKSEK KESİNTİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

* Çalışan otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan
daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir. 

19. DEVLET KATKISININ TAMAMI SİSTEMDEN ÇIKILSA DA ALINACAK MI?

* Sistemden ilk 3 yıl içinde çıkarsanız kesinlikle devlet katkısı olamıyorsunuz.

20. HANGİ ŞARTLARDA DEVLET KATKISI ALINABİLİR?

* 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin yüzde 15'ini, 6 ila 10 yıl
arasında çıkanlar yüzde 35'ini, 10 yılı tamamlayanlar yüzde 60'ını alabiliyor.

21. OTOMATİK KATILIM İÇİN İŞVEREN KATKI YAPACAK MI?

* Sistemde işverenin herhangi bir katkısı söz konusu olmayacak.

22. ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAN NE KADARLIK KESİNTİ YAPILACAK?

* Çalışanların prime esas kazancının yüzde 3'ü, her ay başında çalışanın
maaşından kesilerek bireysel emeklilik sistemine aktarılacak.

23. DEVLET SİSTEME GİRENLERE KATKI SAĞLAYACAK MI/ NE KADAR SAĞLAYACAK?
* Devlet tarafından maaşlardan kesilip BES'e ödenecek katkı paylarına devlet
yüzde 25 katkıda bulunacak.

24. SİSTEME BİREYSEL DAHİL OLMAK MÜMKÜN MÜ?
Kişiler çalıştıkları işyeri tarafından sisteme dahil edilecek. Yani bireysel olarak
böyle bir şeye dahil olmak mümkün değil.

25. BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ÇALIŞAN TARAFINDAN SEÇİLİR Mİ?
İşveren, hangi emeklilik şirketi ile anlaşmışsa ve hangi emeklilik planını seçmişse,
çalışan bu plana girebilecek.

26. CAYMA HAKKI SONRASINDA KULLANMAYANLARA KATKI NE KADAR OLACAK?
* Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere devlet,
1000 Lira ilave katkı yapacak.

27. İŞVEREN İFLAS EDER, YA DA ŞİRKET KAPATIRSA NE OLUR?
*  Çalışanların birikimleri emeklilik fonlarında ve devlet güvencesi altında. İşverenin
çalışanlardan yaptığı kesintiyi kasasında tutma hakkı yok. Ayrıca işveren Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca da denetlenir.

28. MEVCUT BİREYSEL EMEKLİLİĞİ OLANLAR NE YAPACAK?
* Otomatik katılım sistemine katılmak zorunlu ve 45 yaş altı tüm çalışanlar
işverenler tarafından otomatik sisteme sokulacak. Ama çalışanlar 2 ay sonra sistemden
çıkabilirler, böylece iki BES'leri olmaz. İsteyen otomatik katılımda da kalabilir;
böylece, iki BES'i olmuş olur ve devletin otomatik katılım için sunduğu 1000 Lira haktan
yararlanabilir.

29. BES İPTAL ETTİRİLİP, OTOMATİK KATILIMA GEÇİLİR Mİ?
* Böyle bir imkan söz konusu değil.

30. BİRİKİMLER NERELERDE DEĞERLENDİRİLECEK?
* İşveren ile emeklilik şirketlerinin üzerine anlaştığı emeklilik fonlarında değerlendirilecek.

31. TÜM İŞLEMLERDEN KİM SORUMLU OLACAK?
* Tüm işlemler, para tahsil, takip sorumluluğu işverende olacak.

32. HERHANGİ EKSTRA BİR KESİNTİ SÖZ KONUSU OLACAK MI?
* Sunulan emeklilik planları kapsamında şirketlerce fon işletim gideri kesintisi
dışında başka bir kesinti yapılmayacak.

33. İŞVEREN İHLALLERİNDE NE OLACAK?
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanır.

34. KANUN NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ?
* Kanun 1 OCak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

35. E-DEVLET SİSTEMİNDEN BİREYSEL EMEKLİLİK BİLGİLERİ SORGULANABİLİYOR MU?

* Türkiye Sigorta Birliği açıklamasına göre, BES'te katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla e-Devlet'te e-Hizmetler bölümündeki Emeklilik Gözetim Merkezi sekmesinde "Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama" servisi başlatıldı. Temmuz 2016 sonunda kullanıma açılan servis aracılığıyla katılımcılar sistemdeki tüm sözleşmelerine ilişkin olarak; temel sözleşme bilgilerini, hesaplanan devlet katkısı tutarını ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limitini e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. İlgili servise, "turkiye.gov.tr" adresinde yer alan e-Devlet Kapısı üzerinden; e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ve internet bankacılığı yöntemlerden herhangi biri kullanılarak erişim sağlanabiliyor.     
Çalışan Sayısı Tespiti
İşverenler 2020 yılı için çalışan sayısı tespitine dikkat etmelidirler. Çalışan sayısının tespitinde çalışanların plana dahil edilmesi gereken 2021 yılı öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) iletilmesi gereken en son Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (Kasım 2020 Beyannamesi) veya işyeri bildirgesinde yer alan çalışan sayısına dikkat edilmelidir. Bu sayı 5 veya üzerindeyse tüm çalışanlar 2021 yılı itibariyle otomatik katılım sistemine dahil edilmelidirler. (Daha önce Zorunlu Bireysel Emeklilik - otomatik katılım kapsamına giren işverenler için herhangi bir ek işleme gerek yoktur, Bu işverenler halihazırdaki Zorunlu Bireysel Emeklilik - otomatik katılım planlarına devam edeceklerdir)


BES KESİNTİSİ NE KADAR OLACAK?
Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanların brüt maaşının %3'ü net maaşından kesilecek. Yani örneğin brüt kazancınız 5000 TL ise BES için net maaşınızdan 150 TL kesilecek.
Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olduktan sonra devletin bizlere tanıdığı devlet katkısı desteğinin hakkediş oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bunlar;,
Süre (Yıl) Hakediş Oranı (%)
0-3 0
3-6 Yıl 15
6-10 Yıl 35
10-Emeklilik Öncesi 60
Emeklilik Hakkı ile Ayrılma(56 yaşında) 100

Otomatik katılım sözleşmesi aktif olan ve işyeri değiştiren çalışan, yeni işyerinde otomatik katılım planının bulunmaması ve katkı payı ödemeye devam etmek istemesi durumunda, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar talebini emeklilik şirketine bildirmesi gerekmektedir.Aksi halde,çalışanın herhangi bir talepte bulunmaması halinde ilgili sözleşmesi askıya alınacaktır.
-Bireysel emeklilik kanunu gereğince işletme sahipleri işçilerine emeklilikle ilgili sözleşme yapmalıdır,
-Fon tercihleri faizli veya faizsiz olarak seçilebilmektedir,
-Emeklilik şirketine çalışanların katkı paylarını maaşları tarafından ödemesini yaparken işyeri sahibi Maliye Bakanlığının kurucusu olduğu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden yararlanabilmektedir,
-İşveren tarafından işçiye BES başlama tarihi bildirilir,
-İşçi BES başlama tarihinden sonra 2 ay içerisinde BES' ten cayma hakkına sahiptirler.Tekrar başlamak isterse 3 yıl sistemde kalmak zorundadır.
– Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu işverene ait olacak,
-İşveren 4632 sayılı Kanun ek-2.maddesi uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KESİNTİ HESAPLAMASI

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişiler, maaşları oranında BES katkı payı ödemektedir. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ;
-Aylık prime esas kazanç tutarı maaşı örneğin asgari ücretse;
2943,00 tl * %3 = 88,29 tl kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir.
-Asgari ücretin üstünde maaş alanlarda ise;
3500,00 tl* %3 = 105,00 tl  kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir.
Ayrıca da  işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına ödenen katkı payları devlet katkısı hesabında kullanılan oran yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir.

"Sisteme dahil olan çalışanlar, ilk 2 ay içerisinde cayma hakkını kullanabilir

-Katkı payı ödemeleri, istenen tutarda ayarlanabilir ve ödemeler için düzenli ödeme sıklığı belirlenebilir,

-Katkı payı ödemeleri, fon yatırımlarıyla değerlendirilmekte ve kazanç tutarı artırılmaktadır,

-İsteğe göre ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da yılda bir olacak şekilde, katkı payı ödemesi yapılmaktadır,

-10 yıl boyunca ödeme yapan ve emeklilik yaşını tamamlayan vatandaşlar, BES üzerinden ikinci emekli maaşını alacaktır,

-İlk 3 yılın sonunda katkı payı ödemelerinin tamamlanması durumunda, devlet desteğinin %15'lik kısmını almaya hak kazanılmaktadır.,"

doğum yardım parası

smmmsozluk
2021 Yılında Doğum yapan anneye en az 8904 TL Doğum yardımı yapılır.

Kadın Çalışanın Doğum yapması halinde yapılan ödemeler
a-) Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün primi olmak şartıyla
16 haftalık ( çoğul gebelikte 18 haftalık ) Geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
2021 Yılında asgari ücretli anneye İ 8904 TL.- Ödeme yapılır ( 16 haftalık için )

b-) Doğumdan önceki son 1 yıl içinde en az 120 gün prim olması ve çocuğun yaşaması
şartıyla ; çalışan anneye anne çalışmıyorsa çalışan babaya yada SGK' dan gelir alan anneye
baba aylık alsa bile yine anneye Emzirme ödeneği ( süt parası) verilmektedir.

c-) Doğum yapan anne ye Aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvurması halinde
Doğum yardımı yapılır.
doğum yapan personelin yarım çalışması

smmmsozluk
YARIM MESAİ TAM MAAŞ
► Doğum İzinleri biten anneler için yarım çalışma imkanı bulunyor.
Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp Tam Maaş
alabilecek
► Maaşın yarısını İŞVEREN , Kalanını İŞKUR ödeyecek
1.Çocuk için 60 Gün
2.Çocuk için 120 Gün
3.Çocuk için 180 Gün yarım çalışma yapılabilir.

► Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.
2021 YILI İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Brüt Ücret : 3.577,50 TL
Net Ücret : 2.825,90 TL
Çocuk Sayısı : 1 Kişi
Yarı Çalışma : 60 Gün
İşyerinden alınacak 2 Aylık Maaş : 2.825,90 TL (1412,95 X 2 )
işkurdan alınacak Ödenecek : 3.577,50 TL ( 1788,75 X 2 )
Damga Vergisi : 27,15 TL
TOPLAM MAAŞ : 6.376,250 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol

tag heuer carrera womens price montblanc timewalker 2017 replica watches rolex oyster perpetual datejust made in hong kong vintage heuer chronograph replica watches hublot 992703 price panerai limited edition 2015 replica ladies watches ulysse nardin watches platinum brand watches for ladies uk replica watches belfort watch kickstarter breitling yellow face chrono uk replica watches